Det är svårt att veta hur man väljer rätt lektör eller redaktör idag, då alltfler arbetar som frilansare, och där tjänsterna som erbjuds kan skilja sig åt vad gäller både innehåll och pris. Därför har jag valt att erbjuda en ny tjänst- Första kapitel-analys, där jag går igenom allt en spännande bok behöver ha i början, och där du samtidigt får en inblick i hur jag arbetar som lektör.

Det här tittar jag på:

  • Har berättelsen en stark öppning? En stark öppning är en stark formulerad mening/meningar som sätter tonen, skapar en känsla och lockar till vidare läsning.
  • Var befinner sig huvudkaraktären när berättelsen börjar? Får läsaren snabbt en uppfattning om hur världen omkring fungerar, eller ser ut?
  • Börjar berättelsen utan uppvärmning? Det är lätt hänt att hela det första stycket eller till och med första sidan är en uppvärmning och det kan dröja innan själva berättelsen börjar. Börja där berättelsen har energi!
  • Etableras karaktärerna på ett intresseväckande sätt, är det rätt karaktärer som introduceras?Ibland är berättelsens persongalleri fullsatt redan från början. Då blir det svårt för läsaren att hänga med och hålla reda på alla personer den ännu inte lärt känna. Läsaren får ingen känsla, har ingen empati, och skapar ingen relation till de viktiga karaktärerna.
  • Hur etableras den första konflikten? Läsaren behöver ganska tidigt få en antydan om konflikten, som är det som sätter igång berättelsen.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor.

Läs mer under Tjänster

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.