Så skriver du dialog

Dialog är när personer och karaktärer pratar med varandra. Det de säger kallas repliker. Dialog har flera syften, de kan användas för att gestalta och fördjupa karaktärerna, för att skapa spänning och framåtrörelse i berättelsen, och för att föra in ny information. Men de kan också användas för att skapa luft i en tät text. […]

Read more