FÖRSTA KAPITLET ANALYS

Det som kommer i början av en bok är väldigt viktigt. Det är det första ett förlag läser, och man har bara en chans att göra rätt.

Allt får en större vikt i början. Det gäller för dig att ha koll på att rätt karaktärer introduceras, att tonen för berättelsen sitter, och att inga uppvärmningsscener finns. Men det är också viktigt att läsaren ganska tidigt får ana konflikten och det som står på spel.

Jag gör en analys av det första kapitlet, och kommer med förslag på hur du vässar din början och gör den spännande!

Ditt första kapitel får innehålla högst 10 sidor.

Pris: 990 kr + moms.

Om du sen köper ett utlåtande (manusutveckling) dras summan av.

Sommarerbjudande: Du får 15 % rabatt på alla mina tjänster som bokas under juni-augusti!

(Visited 13 times, 1 visits today)