Första kapitel analys

Hur väljer man lektör när det finns så många att välja mellan ute på marknaden? Trots att de allra flesta är seriösa, finns ändå risken att man anlitar någon som inte ger en rätt verktyg för att arbeta vidare med manuset. Om du vill prova på om jag är rätt lektör för ditt manus kan du göra det genom att boka Första kapitel- analys.

Har du tänkt på hur viktigt det är med den första meningen i en bok? Eller det första stycket, eller kanske det första kapitlet? Det ligger så mycket ansvar här, man ska locka in läsaren, behålla läsaren och få den att undra vad som kommer sen. Inte undra på om man blir stressad!

Signa upp för mitt nyhetsbrev och få e-boken: De 10 vanligaste felen i nybörjarmanus.

Genom att studera det som kommer först i boken är det lätt att bilda sig en uppfattning om resten, trots att man inte vet vad som händer sen. Det här bådar gott om det första kapitlet fungerar. Men det är lätt hänt att man som författare fokuserar på fel saker i början, istället för att locka läsaren att vilja läsa vidare.

Förlag läser ett par sidor i början av manuset, några i mitten och några på slutet. Om en författare inte lyckas locka en läsare (förlaget) redan från början, är risken stor att manuset läggs åt sidan. Hur berättelsen börjar är alltså viktigare än man tror.

Det här tittar jag på:

  • Har berättelsen en stark öppning? En stark öppning är en stark formulerad mening/meningar som sätter tonen, skapar en känsla och lockar till vidare läsning.
  • Var befinner sig huvudkaraktären när berättelsen börjar? Får läsaren snabbt en uppfattning om hur världen omkring fungerar, eller ser ut?
  • Börjar berättelsen utan uppvärmning? Det är lätt hänt att hela det första stycket eller till och med första sidan är en uppvärmning och det kan dröja innan själva berättelsen börjar. Börja där berättelsen har energi!
  • Etableras karaktärerna på ett intresseväckande sätt, är det rätt karaktärer som introduceras? Ibland är berättelsens persongalleri fullsatt redan från början. Då blir det svårt för läsaren att hänga med och hålla reda på alla personer den ännu inte lärt känna. Läsaren får ingen känsla, har ingen empati, och skapar ingen relation till de viktiga karaktärerna.
  • Hur etableras den första konflikten? Läsaren behöver ganska tidigt få en antydan om konflikten, som är det som sätter igång berättelsen.

Sen kan jag ganska snabbt få en uppfattning om hur andra områden fungerar. Jag kan exempelvis redan i början av manuset lägga märke till om dialogerna fungerar eller inte, eller om det finns brister i gestaltningen.

10 sidor text ingår.

Pris: 1200 kr + moms.

Mejla en förfrågan: info(at)pmwilson.se