Därför skriver jag och läser poesi.

Varför skriver jag och läser poesi? När jag var nitton år gammal började jag läsa musik på musikhögskolan i Chile. Mitt huvudämne var klassisk sång. Jag hade bakom mig några års sångstudier men nu skulle jag ta det på allvar. Min första sångpedagog hette Mary. Hon var av engelskt ursprung, hade kort silverfärgat hår och […]

Läs mer