Lektörstjänst (manusutveckling)

Varför anlita mig som lektör?

Jag är engagerad, proffsig och lägger ner stor tid på varje manus. Jag har djup kunskap om olika områden och har läst brett (både skönlitterärt och fackböcker) inom olika genrer. Lektörsläsning/manusutveckling är den mest populära av mina tjänster. Anledningen till att jag också kallar den för manusutveckling beror på att jag gräver djupare än vad en lektör vanligtvis gör. Mina utlåtanden blir sällan under 10 sidor.

Vad ingår?

  • Ett utlåtande på 7-10 sidor, samt kompletterande kommentarer i manuset. Utlåtandet består av en analys av berättelsens byggstenar: Story/struktur/dramaturgi, karaktärer, gestaltning, miljöbeskrivningar, dialoger, berättarperspektiv, tempus samt språk och stil. Jag tittar på framåtrörelsen och tempot i berättelsen. Jag ger dig förslag och alternativ för att lösa problem som kan ha uppstått i berättelsen. Jag tittar även på logiska luckor och trovärdighet av story och karaktärer. Dessutom är jag bra på att ställa frågor om berättelsen, för att få dig som författare att tänka ett steg längre. Allt detta gör jag alltid med fokus på läsaren.
  • En handlingsplan med en sammanfattning av det jag har tagit upp i utlåtandet.
  • Om följdfrågor eller oklarheter uppstår efteråt är du välkommen att mejla mig med frågor inom en månad. Vi kan även ha ett samtal via Skype eller liknande, eller varför inte en fika!

Korrektur ingår inte, men om något återkommande dyker upp säger jag det.

Hur går det till?

Kontakta mig och berätta om ditt manus, hur många ord har det och i vilken genre. Du får ett datum då jag kan påbörja läsningen.

Jag vill helst ha det i Word, typsnitt Times New Roman eller liknande, 1,5 i radavstånd och teckenstorlek 12. Sänd som e-post till info(at)pmwilson.se

Jag räknar med 15 arbetsdagar för att skriva utlåtandet. Jag kan skriva utlåtandet på kortare tid efter överenskommelse.

Pris: 500 kr i startavgift + 8 öre per ord + moms. 

Jag har f-skattesedel. Fakturan skickas tillsammans med utlåtandet.

Prova mig som lektör – boka ett Första kapitel analys

Hur väljer man lektör när det finns så många att välja mellan ute på marknaden? Trots att de allra flesta är seriösa, finns ändå risken att man anlitar någon som inte ger en det man behöver för att arbeta vidare med manuset. Om du vill prova på om jag är rätt lektör för ditt manus kan du göra det genom att boka Första kapitel analys.

Har du tänkt på hur viktigt det är med den första meningen i en bok? Eller det första stycket, eller kanske det första kapitlet? Det ligger så mycket ansvar här, man ska locka in läsaren, behålla läsaren och få den att undra vad som kommer sen. Inte undra på om man blir stressad!

Genom att studera det som kommer först i boken är det lätt att bilda sig en uppfattning om resten av boken, trots att man inte vet vad som kommer sen. Det här bådar gott om det första kapitlet fungerar. Men det är lätt hänt att man som författare fokuserar på fel saker i början, istället för att locka läsaren att vilja läsa vidare.

Förlag läser ett par sidor i början av manuset, några i mitten och några på slutet. Om en författare inte lyckas locka en läsare (förlaget) redan från början, är risken stor att manuset läggs åt sidan. Hur berättelsen börjar är alltså viktigare än man tror.

Det här tittar jag på:

  • Har berättelsen en stark öppning? En stark öppning är en stark formulerad mening/meningar som sätter tonen, skapar en känsla och lockar till vidare läsning.
  • Var befinner sig huvudkaraktären när berättelsen börjar? Får läsaren snabbt en uppfattning om hur världen omkring fungerar, eller ser ut?
  • Börjar berättelsen utan uppvärmning? Det är lätt hänt att hela det första stycket eller till och med första sidan är en uppvärmning och det kan dröja innan själva berättelsen börjar. Börja där berättelsen har energi!
  • Etableras karaktärerna på ett intresseväckande sätt, är det rätt karaktärer som introduceras? Ibland är berättelsens persongalleri fullsatt redan från början. Då blir det svårt för läsaren att hänga med och hålla reda på alla personer den ännu inte lärt känna. Läsaren får ingen känsla, har ingen empati, och skapar ingen relation till de viktiga karaktärerna.
  • Hur etableras den första konflikten? Läsaren behöver ganska tidigt få en antydan om konflikten, som är det som sätter igång berättelsen.

Sen kan jag ganska snabbt få en uppfattning om hur andra områden fungerar. Jag kan exempelvis redan i början av manuset lägga märke till om dialogerna fungerar eller inte, eller om det finns brister i gestaltningen.

10 sidor text ingår.

Pris: 1200 kr + moms.

Fackbok manusutveckling

Skriver du ett fackboksmanus? Då kan jag hjälpa dig med det.

Vilken är din målgrupp och vad kan du hjälpa dem med? Vilken är bokens grundidé och budskap och finns det redan böcker som behandlar temat? Hur särskiljer du din bok från de som redan finns ute på marknaden? Finns det ett nyskapande som gör den läsvärd? Håller boken vad titeln lovar? Strukturen, går det att följa en pedagogisk röd tråd? Har du för mycket information som tröttar ut läsaren? Hur är anslaget och tonen och vilket språkbruk vill du använda? Seriöst, allvarligt språk, eller mer avslappat?

Kontakta mig och berätta om ditt manus, hur många sidor det har och vad ämnet handlar om. Jag ger dig ett datum då jag kan påbörja läsningen av ditt manus. Sänd manuset i Word, använd Times New Roman eller liknande, 1,5 i radavstånd och teckenstorlek 12. Sänd manuset som e-post till info(at)pmwilson.se

Jag räknar med 15-20 arbetsdagar för att skriva utlåtandet. Om följdfrågor eller oklarheter uppstår efteråt är du välkommen att mejla mig inom en månad.

Pris: 1000 kr i startavgift + 8 öre per ord +moms

Redaktör

I mån av tid tar jag emot redaktörsuppdrag. Om du vill ha information om vad tjänsten innehåller, samt pris, är du välkommen att kontakta mig på info(at)pmwilson.se